Jesteś tutaj:
29.09.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego

W dniu 28 września 2010 roku rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. W projekcie zaproponowano zmiany, które powinny poprawić bezpieczeństwo zdrowotne ludności i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W projekcie nowelizacji zdefiniowano tzw. obszar działania i rejon operacyjny. Zgodnie z przepisami projektu obszar działa to obszar działania zespołu ratownictwa medycznego wyznaczony w sposób zapewniający szybkie przybycie na miejsce zdarzenia. Natomiast rejonem operacyjnym został nazwany rejon określony w wojewódzkim planie działania systemu, obejmujący co najmniej jeden obszar działania. Wprowadzenie do ustawy tych regulacji przyczyni się do jednoznacznej interpretacji rozporządzenia ministra zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. To z kolei pozwoli na jednolite opracowanie wojewódzkich planów działania systemu, a także sprawne przeprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego. Należy wspomnieć, iż dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera umowy na podstawie ww. planu.

Doprecyzowano również aktualnie obowiązujące przepisy, aby nie było wątpliwości, że zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego są świadczeniami zdrowotnymi. Ma to umożliwić lekarzowi i pielęgniarce systemu oraz ratownikowi medycznemu pracę na stanowisku dyspozytora medycznego, bez utraty przez nich uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.

Natomiast, jeśli chodzi o skład osobowy zespołu ratownictwa medycznego, to w projekcie nowelizacji ustawy przedłużono jego funkcjonowanie na obecnych zasadach do końca 2012 r. Oznacza to, że w takim zespole będą mogli pracować lekarze wszystkich specjalności. Dotyczy to również pielęgniarek. W latach 2013 - 2020 lekarzem systemu będzie mógł być lekarz po drugim roku specjalizacji w dziedzinie np.: medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii. Natomiast po 2020 r. do zespołu ratownictwa medycznego będzie mógł trafić tylko lekarz specjalista z medycyny ratunkowej oraz lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie.

W celu zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń, zgodnych z wojewódzkimi planami działania systemu, obowiązującymi do końca 2010 r., zdecydowano o ich przedłużeniu o pół roku, czyli do 30 czerwca 2011 r. Do tego samego czasu, tj. 30 czerwiec 2011 r. zachowają ważność umowy zawarte do końca 2010 r. między NFZ a dysponentem systemu - np. pogotowiem ratunkowym. Umowy zawarte na okres do końca 2011 r. będzie można kontynuować, pod warunkiem ich zgodności z nowymi wojewódzkimi planami działania systemu. Zgodnie z projektem, od 1 lipca 2011 r. będą tworzone nowe wojewódzkie plany działania systemu i  zawierane nowe umowy.

 www.SerwisPrawa.pl
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.