Jesteś tutaj:
Wiadomości
Refundacja za zatrudnienie młodocianego pracownika tylko do 15 listopada
Prawo gospodarcze
27.09.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Pracodawca zatrudniający osobę młodocianą, która kształci się w formie szkolnej ma czas do 15 listopada 2007 roku, aby złożyć wniosek o przyznanie refundacji do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania młodocianego przygotowania zawodowego. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom okres przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o refundację w roku 2007 trwa od 1 września do 15 listopada, pod warunkiem, że pracodawca zatrudnia młodocianego pracownika kształcącego się w formie szkolnej, o czym mówi §3 ust. rozporządzenia. Z kolei zaś wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w siedzibie centrum.

Elektroniczny dostęp do KRS Elektroniczny dostęp do KRS (Źródło: www.alamy.com)
Prawo gospodarcze
05.01.2007 - Ministerstwo Sprawiedliwości
Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www. ms. gov. pl w dziale Krajowy Rejestr Sądowy udostępniona została wyszukiwarka podmiotów zarejestroh w KRS. Dzięki niej można znaleźć informacje o podmiocie wpisanym do rejestru. Możliwe jest też wyszukiwanie go według numeru KRS lub nazwy.
Będą wyższe czynsze w mieszkaniach komunalnych
Prawo gospodarcze
07.12.2006 - Gazeta Prawna

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, którą rozpatrzy Senat na posiedzeniu rozpoczynającym się 13 grudnia, daje możliwość podwyższki czynszu. Ustawa ma wejść w życie już po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Przewiduje ona, że czynsz z tytułu najmu musi zapewniać właścicielom mieszkań nie tylko możliwość utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie, ale również zwrot kosztów związanych z nabyciem mieszkania, a także zysk. Takie zmiany są nieuniknione, gdyż ograniczanie właścicielom możliwości podwyżek czynszów było wielokrotnie kwestionowane nie tylko przez polski Trybunał Konstytucyjny, ale również przez Trybunał w Strasburgu.

Upadłość konsumencka, czyli korzyść dla dłużników
Prawo gospodarcze
07.11.2006 - Rzeczpospolita

System upadłości konsumenckiej może stać się częścią polskiego porządku prawnego, jeśli parlament zaakceptuje poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej.
Projekt ten pomysłodawcy uzasadniają z jednej strony chęcią przeciwdziałania zjawisku określanemu mianem wykluczenia społecznego, a z drugiej - troską o wzrost autorytetu prawa, przekonania o słuszności norm prawnych i motywacji do przestrzegania prawa. Ich zdaniem ustawa przyczyni się do zmniejszenia rozmiarów takich zjawisk, jak nielegalne zatrudnienie i poszukiwanie przez niewypłacalnych dłużników innych nielegalnych źródeł dochodu, usuwanie majątku spod egzekucji czy wymuszanie zwrotu długów przemocą lub groźbą bezprawną, a także do zmniejszenia zjawisk nadużywania alkoholu i środków odurzających, przemocy w rodzinie, autoagresji oraz rozpadu więzi rodzinnych i społecznych.

Dla kogo licencja syndyka
Prawo gospodarcze
30.10.2006 - Rzeczpospolita

Z projektu ustawy o licencji syndyka wynika, że uzyskanie licencji obwarowane jest wieloma wymogami, w tym zdaniem egzaminu przed komisją powołaną przez ministra sprawiedliwości. O tym, że obowiązki syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy będzie mogła pełnić tylko osoba posiadająca odpowiednią licencję, zadecydowała obowiązująca od 1 października 2003 r. ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: ustawa). Jej art. 157 ust. 2 - dotyczący osób prawnych - dopuszcza pełnienie obowiązków syndyka (nadzorcy sądowego albo zarządcy) przez spółkę handlową.

Będą licencje dla syndyków
Prawo gospodarcze
04.10.2006 - Gazeta Prawna

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o licencji syndyka, który zakłada, że wszyscy kandydaci do zawodu syndyka będą zdawać egzamin przed specjalną komisją w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pracownicy otrzymają więcej
Prawo gospodarcze
10.08.2006 - Rzeczpospolita
Pracownicy przedsiębiorstwa, które ogłosi upadłość z opcją likwidacji otrzymają wyższe rekompensaty z tytułu zaległych pensji.
Wyrok nie jest już potrzebny
Prawo gospodarcze
14.07.2006 - Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy muszą uważnie czytać rejestr niedozwolonych klauzul. Nie mogą bowiem mieć w swoich umowach takich postanowień, jak te już zakazane innemu.
Jak uniknąć kary za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego?
Prawo gospodarcze
23.06.2006 - Rzeczpospolita
Podatnik, który popełnił czyn karalny, może uniknąć odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu karnego skarbowego. Umożliwia to zastosowanie właściwych instytucji prawnych.
  6 7 8 9 10 11 12 13 z 13
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.