Jesteś tutaj:
Wiadomości
Biegły rewident musi zdać egzamin aby uzyskać licencję syndyka Nasze prawo nie jest równe dla wszystkich (Źródło: www.alamy.com)
Prawo gospodarcze
14.11.2011 - Autor zewnętrzny
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. II GSK 1121/10 oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2046/09 oddalającego skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyznania licencji syndyka. Postępowanie dotyczyło biegłego rewidenta posiadającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, który nie spełnił warunku określonego w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.) – złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
50 tysięcy zielonych certyfikatów
Prawo gospodarcze
03.11.2011 - Autor zewnętrzny
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pięćdziesięciotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „zielonymi certyfikatami” wydało URE od 1 października 2005 r. czyli od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia - jednego z elementów wsparcia OZE.
KNF nie będzie już prowadził nadzoru
Prawo gospodarcze
18.10.2011 - Autor zewnętrzny
Sejm na 100 posiedzeniu w dniu 16 września 2011 roku uchwalił ustawę z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana spowoduje wyłączenie spod nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Rachunki zbiorcze już od 2012 roku
Prawo gospodarcze
18.10.2011 - Autor zewnętrzny
Sejm na 100 posiedzeniu, w dniu 16 września 2011 roku, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jej przepisy wejdą w życie w dniu 01.01.2012 roku.
Państwo znosi obowiązki dla przedsiebiorców
Prawo gospodarcze
12.10.2011 - Autor zewnętrzny
W dniu 16 września 2011 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i wejdzie w życie w znacznej części od dnia 01 stycznia 2012 roku.
Parki narodowe jak przedsiębiorstwa
Prawo gospodarcze
07.10.2011 - Autor zewnętrzny
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Istotą wprowadzanej nowelizacji będzie zapewnienie właściwego funkcjonowania oraz finansowania działalności parków narodowych.
TBSy na sprzedaż
Prawo gospodarcze
15.09.2011 - Autor zewnętrzny
Już wkrótce wejdzie w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa została właśnie podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowkiego i wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.
Spółki nie będą już musiały publikować sprawozdań
Prawo gospodarcze
12.09.2011 - Autor zewnętrzny
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, która została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z 16 września 2009 roku, zmieniającej cztery inne dyrektywy w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek.
Veto prezydenta w sprawie ustawy o nasiennictwie
Prawo gospodarcze
25.08.2011 - Autor zewnętrzny
Ustawa o nasiennictwie, w części odnoszącej się do odmian genetycznie modyfikowanych, jest niedopracowana pod względem prawnym – miała dostosować polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej, tymczasem w toku prac legislacyjnych jej sens został całkowicie zmieniony, a jej przyjęcie w obecnym kształcie wprowadzałoby uregulowania sprzeczne z prawem europejskim.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
Prawo gospodarcze
18.07.2011 - Autor zewnętrzny
Zaproponowano wprowadzenie rachunków zbiorczych do polskiego prawa. Chodzi o rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te są formalnie prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. W Polsce rozwiązanie takie nie funkcjonuje, a brak możliwości otwierania rachunków zbiorczych przez uczestników systemów depozytowo-rozliczeniowych stanowi coraz większą barierę w dalszym rozwoju rynku kapitałowego.
  6 7 8 9 10 11 12 13 z 13  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.