Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Będzie nowelizacja przepisów o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Funduszu ujawniła niektóre obszary, które utrudniają wypłatę niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych. Chodzi np. o niemożność wypłaty świadczeń w sytuacji, gdy upadłość podmiotu znajdującego się na terytorium Polski została ogłoszona przez sąd państwa członkowskiego UE (z wyłączeniem Danii). Zgodnie z nowym przepisem, Fundusz wypłaci pracownikom tego przedsiębiorstwa należne świadczenia.

pobierz_plik
Prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron POBIERZ »
pobierz_plik
Porozumienie o rozwiązaniu umowy POBIERZ »

Doprecyzowano przepis przez wskazanie, że syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy będą mieli jeden miesiąc na przygotowanie i złożenie kierownikowi biura terenowego Funduszu zbiorczego wykazu pracowników. Kolejną istotną zmianą jest przepis, na podstawie którego Fundusz będzie mógł umorzyć należności. Dotyczy to sytuacji, gdy występuje on o zwrot lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej na skutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie traktowana jak pomoc publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, Fundusz będzie miał możliwość ustalania warunków zwrotu należności. Przepisy te skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej, a którym pomoc będzie udzielana na zasadach de minimis oraz do przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto, poprzez ustalenie warunków zwrotu należności, możliwe będzie odzyskanie przez Fundusz wyższej kwoty niż ta, którą Fundusz uzyskałby w przypadku jednorazowego domagania się spłaty należności w pełnej wysokości.

Zmodyfikowano artykuł 23 ust. 6 w taki sposób, że Fundusz będzie mógł fakultatywnie umarzać należności, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali działalności zostało umorzone w całości z urzędu. Obecnie obowiązujący przepis, nakładający obligatoryjność umorzenia należności, zamykał drogę do ich ponownego dochodzenia nawet wówczas, gdy w terminie późniejszym było to możliwe.

Ponadto Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń. Będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem porozumienie w sprawie dogodnych warunków zwrotu należności. Porozumienie Funduszu z dłużnikiem określi dogodne warunki zwrotu wypłaconych świadczeń – w ratach lub na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek.

Wśród proponowanych zmian znalazł się również zapis, na podstawie którego pracownik Funduszu może zostać oddelegowany do pracy poza siedzibą biura Funduszu. Jest to związane z przyszłorocznym przejęciem obsługi Funduszu przez marszałków województw.
 

Źródło KPRM

Data: 10.06.2011 00:00
Autor/źródło: Autor zewnętrzny
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: fundusz świadczeń socjalnych, upadłość, przedsiebiorstwo, pracownik, likwidacja, odprawa, świadczenia
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.