Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

PRAWO PRACY DLA MENEDŻEROW W PRAKTYCE - orzecznictwo, zmiany, porady warsztaty zaawansowane

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych sposobów stosowania prawa pracy w świetle aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądowego. Omówione zostaną projektowane zmiany i konsekwencje ich zastosowań.

Warszawa, 13 – 14 czerwca 2013r. (SOM 13184)

Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia:

- zasady efektywnego zatrudniania pracowników,

- prawa, obowiązki i odpowiedzialność pracownika,

- zwolnienia dyscyplinarne oraz inne trudne przypadki rozstań z pracownikiem,

- umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu,

- zasady rozliczania czasu pracy w 2013 r. – projektowane zmiany,

- urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie/wychowawcze w 2013 r.,

- kwestie problematyczne roszczeń pracodawców przed Sądem Pracy.


Profil Uczestników:
Warsztaty adresowane są do dyrektorów, kierowników, menedżerów działów HR, członków zarządu, oraz właścicieli firm.

METODYKA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem case study. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w Uczestnikach zaangażowania. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia trenera podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.


1. Zasady efektywnego i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników:

• Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study).

• Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie rozmowy?

• Proponujemy list intencyjny czy umowę przedwstępną? (case study).

• Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę. Wskazujemy poprawnie „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznaj możliwe konsekwencje (case study).

• Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.in.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania, możliwość zastosowania w konkretnych przypadkach.

• Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych (case study).


2. Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika:

• Czy można prowadzić monitoring komputerów?

• Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?

• Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko procesu? I (case study)

• Jak należy kształtować w Spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem? 3. Obowiązki pracownika:

• Dyspozycja i podporządkowanie – Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe… Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu… Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych… Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków… i inn. zagadnienia (case study).

• Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…(case study). • Należyta staranność pracownika – Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…(case study).


4. Odpowiedzialność pracownika:

• Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study).

• Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienie i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study). • Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study).

• Jak skutecznie dyscyplinować pracowników?: - rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study), - upomnienie czy nagana? (case study).


5. Rozstanie z pracownikiem:

• Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?

• Formułujemy przyczynę wypowiedzenia – Gdy utraciliśmy zaufanie do pracownika… Gdy pracownik często choruje… Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i z tej przyczyny rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań… (case study). • Proponujemy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

• Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Gdy pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie… Gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia… Gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia… i in. sytuacje. (case study).

• Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji… (case study).

• Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study).


6. Po rozwiązaniu umowy o pracę:

• Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study).

• Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study).

• Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study).

• Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study).


7. Czas pracy (case study):

• Układamy poprawny harmonogram czasu pracy w różnych systemach czasu pracy.

• Lista pracy a ewidencja czasu pracy. Czy na liście obecności konieczne jest wpisywanie godzin przyjścia i wyjścia pracowników?

• Chcemy zlecić pracę w godzinach nadliczbowych – przesłanki, sposób zlecenia zadania, skutki. Gdy pracownik pracował w godzinach nadliczbowych ale bez wyraźnego polecenia…

• Gdy pracownicy przekraczają możliwy do przepracowania limit godzin nadliczbowych.

• Kiedy można ustalić ryczał za nadgodziny?

• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…

• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…

• Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …

• Podróże służbowe. m.in: Gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… Gdy podróżują w nocy… Gdy podróżują samolotem.


8. Urlopy (case study):

• Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

• Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe?

• Czy można narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

• Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

• Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…O której godzinie pracownik powinien nas poinformować o korzystaniu z urlopu na żądanie?

• Gdy pracownik chce wziąć urlop wypoczynkowy na parę godzin…

• Gdy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym pracownik przychodzi do pracy…


9. Pracodawca i/lub jego pełnomocnik przed Sądem Pracy (case study):

• Zabezpieczamy materiał dowodowy.

• Odpieramy zarzuty o wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

• Odpieramy zarzuty o wadliwym wypowiedzeniu zmieniającym.

• Odpieramy zarzuty o stosowaniu dyskryminacji/ mobbingu/ naruszeniu dóbr osobistych.

• Odpieramy zarzuty o nie rozliczeniu pracy w godzinach nadliczbowych.

• Roszczenia pracodawcy z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

• Roszczenia pracodawcy związane z poniesieniem szkody.

• Roszczenia pracodawcy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.


Terminy, koszty, przebieg postępowania.
Mec. Monika Drab-Grotowska - radca prawny, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie, „Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu, „Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu a także zarządzając, jako Prezes Zarządu, spółką inwestycyjną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w postępowaniach przed Sądami i innymi organami takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, czy Krajowa Izba Odwoławcza. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach. Jest także współautorką książki „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe". Uczestniczyła kompleksowo w restrukturyzacji pracowniczej grup kapitałowych, jak również ZOZ. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła, bardzo wysoko oceniane przez Uczestników, szkolenia dla paruset podmiotów, dla takich firm jak: ING, DRESDNER BANK, BGŻ, PKO BP, CENTERTEL, BRE Bank, KULCZYK TRADEX, PKN ORLEN, TELEKOMUNIKACJA POLSKA, COMPUTERLAND, SĄDY POWSZECHNE, AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, KPMG, DELOITTE, PRICEWATERHAUSE COOPERS i wielu innych. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.

 

 

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1790 zł + 23% VAT,
- dwóch i więcej osób 1690 zł +23% VAT.


Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia.


Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni 14 godzin)


Miejsce zajęć:
Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.


Informacje:

Anna Niedziółka
tel.: (022) 208 28 45
fax: (022) 211 20 90
anna.niedziolka@akademia-mddp.pl
www.szkolenia-biznesowe.biz

Data: 23.05.2013 09:00
Autor/źródło: MDDP Akademia Biznesu
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: szkolenie, prawo pracy, orzecznictwo, stosowanie prawa pracy
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.