Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jednak stare dowody osobiste będą ważne

W dniu 7 września uchwalono projekt ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. W głosowaniu brało udział 386 posłów, w tym 4-ch było przeciwko uchwaleniu ustawy. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2007 roku. Wejście w życie ustawy wręcz uratuje spóźnialskich przed konsekwencjami braku nowych dowodów osobistych, a jednocześnie odciąży urzędy przed natłokiem petentów w ostatnim okresie bieżącego roku.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – jeszcze 5 milionów Polaków nie wymieniło starej książeczki na nowy dowód osobisty. Biorąc pod uwagę fakt, że duża część Polaków zwleka z wymianą dowodu osobistego do ostatniej chwili, w wydziałach spraw obywatelskich urzędów miejskich w całym kraju zaczęły się tworzyć ogromne kolejki ludzi, które chcą złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego. Niestety gigantyczne kolejki dotyczą również osób, które pomimo fakty posiadania już nowego dowodu osobistego, chcą jedynie zmienić dane np. adres zameldowania.

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. przewiduje, że stare dowody w postaci książeczek zachowają ważność do 31 dnia marca 2008 roku. Jednak wnioski o wymianę dowodów osobistych będzie można składać do końca 2007 roku.
Dodatkową mobilizacją dla osób, które chcą odłożyć wymianę dowodu na ostatnią chwilę powinna być informacja, iż stare dowody, choć nie stracą ważności po dniu 1 stycznia (aż do 31 marca 2008r.) to nie będą one uprawniać do przekroczenia granic państw członkowskich Unii Europejskiej.

Według §1 ust. 1, §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego – zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i również jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa strony. Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego (źródło: strona MSWiA):

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego;
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłata za wydanie nowego dowodu osobistego wynosi 30 zł. Należy również pamiętać o poinformowaniu o nowym dowodzie osobistym właściwy dla miejsca zameldowania urząd Skarbowy.

Data: 12.09.2007 00:00
Autor/źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo administracyjne
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.