Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zmiany w prawie budowlanym w 2007 roku

Osoby, które zdecydują się budować mieszkanie z deweloperem, nie będą musiały obawiać się o wpłacone pieniądze. Trafią one na specjalny rachunek powierniczy prowadzony przez bank. Budujący domy jednorodzinne nie będą musieli uzyskać pozwolenia na budowę, pod warunkiem że teren będzie objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Te i inne zmiany mają zmienić prawo budowlane w 2007 roku.

Zagospodarowanie przestrzennebr/>
Inwestorzy łatwiej będą mogli rozpoczynać inwestycje, gdyż powstanie więcej planów zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który upraszcza procedury uchwalania planów. W procesie uzgadniania warunków zagospodarowania terenu będą mogli uczestniczyć jedynie: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządca nieruchomości. Wyeliminowane zostanie rozstrzyganie wniosków zgłoszonych do planu na wczesnym etapie jego sporządzania.

Rachunek powierniczy

Osoby, które zawrą umowę z deweloperem o budowę mieszkania, nie będą musiały się obawiać o wpłacone mu pieniądze. Ministerstwo Budownictwa przygotowało założenia do projektu ustawy o rachunku powierniczym. Przewidziano w nich dwa rodzaje rachunków powierniczych: otwarte i zamknięte. W przypadku rachunków otwartych deweloper będzie otrzymywał z banku pieniądze po zakończeniu określonego etapu prac. Natomiast pieniądze zgromadzone na rachunku zamkniętym będą wypłacane deweloperowi po zakończeniu całej budowy. Jednocześnie założenia do projektu ustawy przewidują, że pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym są wyłączone z masy upadłościowej. Jeżeli deweloper upadnie, to ze środków zgromadzonych na rachunku syndyk masy upadłościowej będzie miał obowiązek dokończenia inwestycji.

Koniec pozwoleń na budowę

Dla osób, które planują budowę domu jednorodzinnego, przygotowane są także ułatwienia. Założenia do nowej ustawy Prawo budowlane ograniczają obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę jedynie do sytuacji, gdy działka, na której ma się znajdować inwestycja, nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza granice działki lub gdy budowa obiektu wymaga uprzedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Resort budownictwa chce, by inwestor w planie obiektu musiał dokonywać zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji w starostwie i już po upływie 30 dni mógł rozpocząć inwestycje. Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zostaną ponadto powiązane nie z osobą, która je otrzymała, a z inwestycją, której dotyczy. Jeśli inwestor będzie kontynuował rozpoczęte prace, to wystarczające będzie oświadczenie zainteresowanych podmiotów, skierowane do organów władzy budowlanej.

Zmiany w nadzorze budowlanym

Projekt nowelizacji prawa budowlanego przewiduje likwidację powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, a w ich miejsce powołanie okręgowych inspektorów nadzoru budowlanego. Takich jednostek powstanie około 100. Okręgowe inspektoraty będą tworzyć 20-osobowe zespoły, w skład których mają wejść wszyscy specjaliści z zakresu budownictwa. Jednocześnie inspektorzy zostaną uniezależnieni od samorządów, gdyż okręgowego inspektora nadzoru powoływał i odwoływał będzie inspektor wojewódzki po zasięgnięciu opinii starosty. Jednocześnie Ministerstwo Budownictwa chce zwiększenia i koncentracji pieniędzy przeznaczonych na nadzór budowlany oraz dodania dodatkowych 100 etatów. Pozwoli to m.in. na zwiększenie liczby kontroli obiektów budowlanych, a przez to podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa. Zmiany miałyby obowiązywać od 1 lipca 2007 r. inwestorzy dalej będą mieli także do nadzoru budowlanego i dłużej będą musieli poczekać na rozpatrzenie sprawy.

Dodatkowe odbiory techniczne

Inwestorzy, którzy w tym roku rozpoczną prace budowlane, muszą także przygotować się na dodatkowe kontrole i opłaty. Zgodnie z założeniami do nowej ustawy Prawo budowlane, w trakcie budowy obowiązkowe będą co najmniej dwa odbiory techniczne. Jeden po zalaniu fundamentów, a drugi po wybudowaniu obiektu w stanie surowym. Ich dokładna liczba będzie określona w projekcie budowlanym. Odbioru będzie dokonywał niezależny i zarejestrowany przez ministerstwo podmiot posiadający uprawnienia budowlane. Jego wybór będzie należał do inwestora, który będzie także ponosił koszty odbioru - według szacunków ministerstwa około 200 zł za odbiór.

Więcej Onet
Data: 23.01.2007 00:00
Autor/źródło: Onet
Kategoria: Prawo administracyjne
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.