Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Opłaty komornicze w pierwszej kolejności

Kategoria: Prawo cywilne

Komornik, który wyegzekwował od dłużnika należność, w pierwszej kolejności powinien pokryć koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela.

Kolejność zaspokajania wierzycieli określona jest w art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego. Wygląda ona tak, że najpierw są w całości spłacane kolejno należności wyższych kategorii, a następnie niższych. W art. 1025 k.p.c. ustanowiono aż dziesięć kategorii zaspokajania. Zgodnie z art. 1025. § 1 k.p.c. z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

 1. koszty egzekucyjne,
 2. należności alimentacyjne,
 3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika,
 4. należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,
 5. należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,
 6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,
 7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189), o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej,
 8. należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych,
 9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,
 10. inne należności.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 sierpnia 2006 r (sygn. III CZP 48/06) stwierdził jednoznacznie, że ustalone koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela są zaspokajane podczas podziału sumy uzyskanej z egzekucji w kategorii pierwszej (art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c).

www.SerwisPrawa.pl

Data: 07.08.2006 00:00
Autor/źródło: Rzeczpospolita
Kategoria: Prawo cywilne
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.