Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Kredyty będa droższe

Sejm przegłosował zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim. Zmiany ustawowe wiążą się zarówno z nowymi obowiązakiami jakie bądą dotyczyły kredytodawców, a także pośredników kredytowych, jak i nowe prawa kredytobiorców, w przypadku gdy zgodnie z nowymi przepisami pozyczka lub udzielony kredyt będzie podlegać przepisom ustawy o kredycie konsumenckim.

W pierwszej kolejności nalezy wskazać, że podstawową zmianą będzie zmiana ustawowej definicji pojęcia „kredytu konsumenckiego”, przez którą obecnie rozumiana będzie umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub którego przyrzeczenie udzielenia daje konsumentowi. Dotychczasowa wysokość kwoty pożyczki aby uznać ją za kredyt konsumencki to kwota kredytu lub pożyczki do 80.000 zł. Z tego tez względu obecnie więcej kredytow lub pożyczek będzie podlegać pod uregulowania związane z kredytem konsumenckim. Należy jednak pamiętać, że podniesienie wartości dotyczyć będzie jedynie nowych kredytów a nie tych, które zostały udzielone na podstawie umów już wcześniej zawartych.

Najważniejsze zmiany ustawy o kredycie konsumenckim wiążą się z:
• uregulowaniem obowiązków informacyjnych kredytodawcy i pośrednika kredytowego wobec konsumenta przed zawarciem umowy.
• wprowadzeniem regulacji dotyczących standardowych informacji, jakie będą musiały się znaleźć w reklamie kredytu konsumenckiego,
• nałożeniem na kredytodawców obowiązku oceny ryzyka kredytowego konsumenta.
• wprowadzeniem obowiązków dotyczących pośredników kredytowych,
• wydłużeniem terminu na odstąpienie przez konsumenta od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny,
• wprowadzeniem prawa kredytodawcy do otrzymania od konsumenta rekompensaty w przypadku przedterminowej spłaty (0,5 % lub 1 % spłacanej przed terminem części kwoty kredytu). 
 

Inną dosyć istotną zmianą będzie zniesienie dotychczas istniejącego progu jaki banku lub inny kredytobiorca mógł pobrać jako prowizję. Dotychczas maksymalna wysokość prowizji związanej z udzieleniem kredytu nie mogła przekroczyć 5% wartości udzielonego kredytu. Obecnie po zmianach, kredytobiorcy będą mogli takie prowizje pobierać bez ograniczenia limitu jej wysokości. uzależnione zatem będzie to jedynie od mechanizmów rynkowych, stąd w wielu przypadkach koszty kredytu mogą wzrostnąć. Czy tak istotnie będzie czas pokaże, bo pamiętajmy, że dotychczas udzielając kredytu ponad 80.000 zł nie stosowano przepisów o kredycie kosumenckim, a pobierane prowizje w tym zakresie nie były wysokie. Wzrost prowzizji dotyczyć może kredytów o niskich wartościach, a takze głównie udzielanych przez instytucje nie bankowe.

Zmiana ustawy ma wymusić z jednej strony na pożyczkodawcach aby konsument zaciągający kredyt otrzymywał pełną i nie wprowadzającą w błąd informację, aby podejmujac decyzję o zaciągnięciu zobowiazania miał pelną świadomość dotyczącą kosztów fianansowych. Również wprowadzenie obowiązku poddawania kredytobiorców ocenie zdolności kredytowej ma zapewnić ograniczenie ich zadłużnia się ponad miarę. Wprowadzone zatem uregulowania będą miały na celu w pewnym zakresie ograniczenia dzikiego udzielania pożyczek przez rówżnego rodzaju firmy pożyczkowe.

J/O

Data: 11.04.2011 00:00
Autor/źródło: Jarosław Olejarz
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: kredyt, kredyt konsumencki, konsument, pożyczka, kredytobiorca, wysokość kredytu, pośrednik kredytowy, odstąpienie od umowy
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.