Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Już w sprzedaży Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska znajduje się wyjątkowa pozycja - Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego w pięciu tomach pod redakcją naukową dr hab. Henryka Doleckiego i prof. dr hab. Tadeusza Wiśniewskiego.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji, w tym tzw. dużą nowelę obowiązującą od 3 maja 2012 r. Omówiono również inne wprowadzone po tej dacie rozwiązania.
W komentarzu zaprezentowano starannie wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych oraz istotne dla praktyki stosowania prawa poglądy doktryny. 
 
„Nie ulega wątpliwości, że przy takich publikacjach najważniejsza jest jakość, za którą ręczą konkretne osoby. Nasi autorzy to wybitni, uznani przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki, w tym Sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, ” - mówi Justyna Kossak, dyrektor Działu Praw Autorskich. „Co ważne, w swojej publikacji nie poprzestają na ukazywaniu problemów, ale poszukując właściwej interpretacji przepisów proponują możliwe rozwiązania. Kompleksowa analiza ustawy, ze wskazaniem właściwego sposobu jej stosowania, poparta bogatym orzecznictwem sądowym, będzie szczególnie przydatna dla praktyków” – dodaje Justyna Kossak. 
 
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny. 
 
 
Bogata zawartość:
 
Tom pierwszy (art. 1-366) obejmuje komentarz do przepisów ogólnych oraz przepisów części pierwszej dotyczących postępowania rozpoznawczego – stan prawny 1 marca 2013 r..
 
W tomie drugim (art. 367-505(37)) przedstawiono analizę przepisów dotyczących środków odwoławczych, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniami odrębnymi – stan prawny 1 marca 2013 r..
 
Tom trzeci (art. 506-729) stanowi przybliżenie regulacji związanych z postępowaniem nieprocesowym oraz postępowaniem w razie zaginięcia lub zniszczenia akt – stan prawny 1 marca 2013 r..
 
Tom czwarty (art. 730 – 1088) uwzględnia komentarz do przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz postępowania egzekucyjnego – stan prawny 1 lipca 2011 r. 
 
Tom piaty (art. 1096 – 1217) prezentuje problematykę międzynarodowego postępowania cywilnego oraz zagadnienia związane z sądownictwem polubownym (arbitrażowym) – stan prawny 31 października 2011 r. wraz z omówieniem zmian, które weszły w życie 3 maja 2012 r.  
 
Przewidywany termin wydania tomów IV i V – listopad 2013 r. 
 
Wszystkie wydane tomy dostępne są w internetowej księgarni profinfo.
 
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
  • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
  • Jakość obsługi
  • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
  • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
  • Kaspersky
  • elsa
  • CBIT.pl
  • Enterprise-Gamification
  • Lazarski
  • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
  • Atlassian
Zobacz także
  • Kanały RSS
  • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.