Jesteś tutaj:
Wiadomości
Pracodawca zapłaci więcej za użytkowanie auta prywatnego przez pracownika
Praca
05.11.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 23 października 2007 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Transportu zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych i motocykli. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 201 poz. 1461 i 1462 w dniu 30 października b. roku i wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Refundacja za zatrudnienie młodocianego pracownika tylko do 15 listopada
Praca
27.09.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Pracodawca zatrudniający osobę młodocianą, która kształci się w formie szkolnej ma czas do 15 listopada 2007 roku, aby złożyć wniosek o przyznanie refundacji do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania młodocianego przygotowania zawodowego. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom okres przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o refundację w roku 2007 trwa od 1 września do 15 listopada, pod warunkiem, że pracodawca zatrudnia młodocianego pracownika kształcącego się w formie szkolnej, o czym mówi §3 ust. rozporządzenia. Z kolei zaś wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w siedzibie centrum.

Nowy pracodawca może udzielić urlopu za poprzednika Nowy pracodawca może udzielić urlopu za poprzednika (Źródło: www.alamy.com)
Praca
09.01.2007 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Pracownicy często odbierają w nowym zakładzie urlopy wypoczynkowe nabyte w starym. Inspekcja kwestionuje takie postępowanie, a eksperci niekiedy dopuszczają. Firma obowiązkowo rozlicza uprawnienia urlopowe osoby, której umowa o pracę zostaje rozwiązana bądź wygasa. Chodzi o pracownika odchodzącego za wypowiedzeniem, porozumieniem stron, dyscyplinarnie z dnia na dzień czy z powodu śmierci pracodawcy albo z upływem trzech miesięcy tymczasowego aresztowania.
Samozatrudnienie w służbie zdrowia
Praca
08.01.2007 - Rzeczpospolita

Lekarze i pielęgniarki, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą odetchnąć z ulgą. Mimo zmiany przepisów będą mogli dalej płacić niższe podatki i składki do ZUS. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów do Naczelnej Izby Lekarskiej. Izba wystosowała pytania do resortu, które ostatecznie udzieliło uspokajającej odpowiedzi.

Od 19 grudnia dłuższe urlopy macierzyńskie Od 19 grudnia dłuższe urlopy macierzyńskie (Źródło: www.alamy.com)
Praca
05.12.2006 - Rzeczpospolita

Wczoraj opublikowano w Dzienniku Ustaw 2006 nr 221 poz. 1615 nowelizację prawa pracy. Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia, czyli w dniu 19 grudnia. Wymiar urlopu wzrośnie z 16 do18 tygodni na pierwsze dziecko, z 18 do 20 na drugie i każde następne oraz z 26 do 28 - na bliźniaki, trojaczki itd. Dłuższe urlopy przysługują pracownicom, które urodzą dziecko w dniu 19 grudnia i później. Także te, które tego dnia będą na urlopach macierzyńskich bądź udzielonych na zasadach macierzyńskiego mogą skorzystać z dobrodziejstwa nowelizacji. W okresie przejściowym mają też szanse na dłuższe urlopy niektóre matki, jeśli urodziły począwszy od 1 stycznia tego roku.

Nie trzeba odpracowywać świąt bożego narodzenia
Praca
28.11.2006 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał nowelizację do ustawy kodeks pracy, w zakresie dotyczącym czasu pracy. Ustawa została uchwalona przez posłów w dniu w dniu 18 października 2006 r. Zmienia zasady uwzględniania świąt przypadających w jednym tygodniu przy ustalaniu wymiaru czasu pracy pracowników.

Koniec z samozatrudnieniem?
Praca
17.11.2006 - Rzeczpospolita

Nowelizacja ustawy o PIT znajduje się już w podpisie u Prezydenta. Zmiany w zakresie samozatrudnienia odczują wszyscy, którzy prowadzą taką działalność gospodarczą oraz firmy, które na takiej zasadzie zatrudniają pracowników. Firmy, dla których samozatrudnieni pracują, muszą się liczyć z przykrymi konsekwencjami, w postaci obciążenia składkami, od których uciekali. Nowa definicja samozatrudnienia wprowadzona do ustawy o PIT w art. 5b jasno stwierdza, że nie ma mowy o pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat ponosi zlecający, czynności wykonywane są pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie, które wyznaczył, a wykonujący nie ponosi ryzyka gospodarczego.  Jeżeli prowadzona działalnośći gospodarcza samozatrudniającego się spełnia te cechy, będzie uznana z wykonywaną osobiście. Skutkuje to uznaniem takiej osoby nie za przedsiębiorcę a za pracownika bądź za zleceniobiorcę.

Liczy się też praca bez pisemnej umowy
Praca
03.11.2006 - Rzeczpospolita

Umowa o pracę podpisana z członkiem zarządu przez nieupoważnioną osobę jest nieważna. Jeśli jednak władze spółki dopuszczą go do pracy i wypłacą pensję, to została zawarta. Przepisy nie każą sporządzać umowy wyłącznie na piśmie. Pozwalają czasami na jej zawarcie w sposób dorozumiany, gdy np. pracodawca dopuścił osobę tak zatrudnioną do pracy i wypłacał jej wynagrodzenie. Stwierdził tak Sąd Najwyższy 12 czerwca br. po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Nie jest łatwo kupić lojalność pracownika
Praca
25.10.2006 - Rzeczpospolita

Firma i pracownik mogą odstąpić od zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. W umowie muszą jednak określić, do kiedy. Inaczej nie jest możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia - uznał 24 października Sąd Najwyższy, interpretując niejasne art. 101(1) - 101(4) kodeksu pracy. Zgodnie z nimi firma może zabronić pracownikowi współpracy ze swoimi konkurentami zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po rozstaniu. Więcej kontrowersji wzbudza zakaz konkurencji po zakończeniu stosunku pracy, do którego szefowi wolno zobowiązać tylko osobę mającą dostęp do tajemnic służbowych.

Zyskamy więcej wolnych dni i dłuższe urlopy macierzyńskie
Praca
20.10.2006 - Rzeczpospolita

Pracownicy nie będą musieli odpracowywać w sobotę jednego z kolejnych dwóch dni świąt przypadających w tygodniu. Odbije się to jednak na wysokości pensji. Takie zmiany w kodeksie pracy uchwalił wczoraj Sejm. Obecnie, jeśli w danym roku występuje tydzień z dwoma świątecznymi dniami, a żaden z nich nie przypada w niedzielę, pracownik musi odpracować jeden w sobotę, a wymiar jego czasu pracy obniża się o osiem godzin. Dotyczy to świąt przypadających 1 i 3 maja oraz 25 i 26 grudnia.

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 z 14  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.