Jesteś tutaj:

Pogarsza się sytuacja na rynku pracy

Dane GUS za maj br. pokazują coraz wyraźniejszy zastój na rynku pracy. Sytuacja staje się poważna. Problemem nie jest wyłącznie wyższy niż przed rokiem poziom bezrobocia, ale zmiany w jego strukturze. W rejestrach przybywa osób uprzednio pracujących i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Pokazuje to, że niepewna sytuacja przedsiębiorstw zaczyna negatywnie wpływać na rynek pracy. – mówi dr Grzegorz Baczewski, ekspert ds. rynku pracy PKPP Lewiatan.

Obecna sytuacja wymaga zmiany warunków zatrudnienia, tak, aby zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia liczby pracowników. Potrzebne są zmiany zwiększające elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi na wzór tych, przyjętych w ramach pakietu antykryzysowego. Te rozwiązania pozwoliły skutecznie ograniczyć negatywne skutki spowolnienia gospodarczego dla rynku pracy. Niestety nie obowiązują już od końca 2011 r. i chociaż z wielu stron słychać głosy o potrzebie wprowadzenia ich na stałe, ciągle brak decyzji w tej sprawie. Szczególnie pomocne mogą okazać się zmiany polegające na wprowadzeniu dłuższych, 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zracjonalizowanie przepisów o dobowej normie czasu pracy w powiązaniu z dobowym i tygodniowym odpoczynkiem. Należy także podjąć działania w kierunku obniżenia kosztów pracy. Bez tego trudno będzie liczyć na wzrost zatrudnienia i obniżenie poziomu bezrobocia. – sugeruje dr Grzegorz Baczewski.

Eksperci są zgodni, że na koniec roku stopa bezrobocia przekroczy 13%. Niektóry sugerują nawet 14%. Prognozowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stopa na poziomie 12,5%, wydaje się na dzień dzisiejszy nierealna do osiągnięcia, o ile nie zostaną wprowadzone zmiany ułatwiające zatrudnienie.Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w maju br. większe niż w analogicznym miesiącu 2011 r. o 0,3%. Jednak w okresie styczeń–maj br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5545,6 tys. osób i było jedynie o 0,5% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,9% w analogicznym okresie ub. roku). Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 12,6%, nadal jednak był to poziom wyższy niż przed rokiem. Według wyników badania popytu na pracę, w I kwartale br. utworzono mniej nowych miejsc pracy niż w okresie pierwszych trzech miesięcy ub. roku, ale równocześnie zmniejszyła się liczba miejsc poddanych likwidacji.

W końcu maja br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 2013,9 tys. i obniżyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,8% (o 58,7 tys.), ale zwiększyła się w skali roku o 2,6% (o 51,3 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,2 p.proc. wyższa niż przed rokiem.W końcu maja br. w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się odsetek osób wcześniej pracujących (o 1,8 p.proc. do 81,3%). Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładów pracy stanowiły 4,0% (wobec 3,9% przed rokiem).Najszybciej rośnie udział osób długotrwale bezrobotnych. Ich liczba przekroczyła połowę zarejestrowanych ogółem (50,4%, tj. o 1,5 p.proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększył się również odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 1,0 p.proc. do 22,8%), osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (o 0,5 p.proc. do 8,8%) oraz osób niepełnosprawnych (o 0,3 p.proc. do 5,4%). Obniżył się natomiast odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia (o 1,6 p.proc. do 19,7%) oraz osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych (o 0,6 p.proc. do 30,0%).Rosnący udział osób bezrobotnych długotrwale oraz tych powyżej 50 roku życia wskazuje na relatywnie niską efektywność działań aktywizacyjnych wobec grup bezrobotnych trudniejszych do przywrócenia na rynek pracy. Zmierzenie się z prawdopodobnym dalszym pogarszaniem warunków na rynku pracy wymaga pilnych i skutecznych działań. Nie wystarczy uruchomienie dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Trzeba je wydać w sposób przemyślany, możliwie najbardziej efektywnie. – dodaje ekspert PKPP Lewiatan.Z ewidencji bezrobotnych w maju br. w związku z podjęciem pracy skreślono 101,9 tys. osób (wobec 107,4 tys. przed miesiącem i 110,3 tys. przed rokiem). Pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 89,3 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) – 12,7 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 97,5 tys. i 12,9 tys.). Do urzędów pracy zgłoszono 74,3 tys. ofert zatrudnienia, tj. mniej niż przed miesiącem i przed rokiem (odpowiednio o 0,4% i 2,6%).Mniejsza liczba ofert pracy i wyraźnie mniejsza liczba wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy wskazuje, że decyzje o zwiększeniu zatrudnienia pozostają niejako zawieszone. Potwierdzają to także wyniki badania, które na zlecenie PKPP Lewiatan zrealizowała firma 4P research mix. Pokazują one, że przedsiębiorstwa będą bardzo ostrożnie zatrudniać nowych pracowników. Zdaniem 58 proc. respondentów w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja na rynku pracy nie zmieni się, 32 proc. oczekuje jej pogorszenia, a tylko 10 proc. wierzy w poprawę.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Data: 05.07.2012 11:00
Autor/źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: stopa bezrobocia, bezrobocie, osoba bezrobotna, poziom bezrobocia, liczba bezrobotnych, urząd pracy, oferta pracy
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.