Jesteś tutaj:
Wiadomości
O emeryturach mundurowych
Sprawy rodzinne
19.12.2011 - Autor zewnętrzny
12 grudnia br. odbyło się spotkanie dotyczące nowego modelu emerytalnego służb mundurowych. Zaproponowane zmiany nie obejmą funkcjonariuszy już pełniących służbę, a tylko przyjętych po wejściu w życie nowych przepisów. Projekt zmian zachowuje odrębny system zaopatrzeniowy, natomiast wydłuża minimalny staż służby.
Pomoc materialna dla uczniów
Sprawy rodzinne
25.11.2011 - Autor zewnętrzny
Gminy nie potrafią w pełni wykorzystać pieniędzy na pomoc dla najuboższych uczniów. Żadna z państwowych instytucji nie wie, czy pół miliarda zł, przeznaczanych każdego roku na ten cel, trafia do wszystkich potrzebujących. Najgorzej jest ze wspieraniem uczniów uzdolnionych – blisko połowa skontrolowanych gmin i szkół nie przewiduje stypendiów za osiągnięcia w nauce lub sporcie. Państwo każdego roku przeznacza prawie 500 mln zł na pomoc materialną dla uczniów. NIK sprawdziła, jak wykorzystywane są te środki. Kontrolą objęto Ministerstwo Edukacji Narodowej, 19 gmin oraz 52 szkoły na terenie 10 województw.
Czym jest KRUS i jakie zapewnia świadczenia?
Sprawy rodzinne
21.11.2011 - Autor zewnętrzny
KRUS czyli Kasa Roliniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowi odpowiednik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla ogołu społeczeństwa. Zasady ubezpieczenia społecznego rolników przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolników sprecyzowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. W myśl tej ustawy ubezpieczenie obejmuje rolników, wraz z ich małżonkami oraz domownikami pracującymi wraz z nimi.
Zmiany zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka, czyli beckikowe po zmianach Od 19 grudnia dłuższe urlopy macierzyńskie (Źródło: www.alamy.com)
Sprawy rodzinne
10.11.2011 - Autor zewnętrzny
Od 1 stycznia 2012 roku, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Renty socjalne do zmiany
Sprawy rodzinne
10.10.2011 - Autor zewnętrzny
Sejm na ostatnim posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Obecnie ustawa została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jej przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Rząd postanowił - każdy dostanie po 100 zł
Sprawy rodzinne
30.09.2011 - Autor zewnętrzny
Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przedłożona przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
Kto ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
Sprawy rodzinne
20.09.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.
Procedura przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sprawy rodzinne
15.09.2011 - Autor zewnętrzny
Rząd przyjął roporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. W rozporządzeniu opisano procedurę postępowania w przypadku otrzymania przez wskazane podmioty informacji o przemocy w rodzinie. Zawiera ono przepisy, które wprost wskazują, jakie działania należy podjąć od momentu zgłoszenia stosowania przemocy w rodzinie do czasu jej zakończenia.
Zatrudnienie socjalne
Sprawy rodzinne
14.09.2011 - Autor zewnętrzny
W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw wejdzie ona w życie.
Zmaiany świadczeń rodzinnych
Sprawy rodzinne
12.09.2011 - Autor zewnętrzny
W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i po jej ogłoszeniu wejdzie w życie w terminie wskazanym w ustawie.
  1 2 3 z 3  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.